top of page

Lagar och övrig information

Patientsäkerhetslagen

Enligt patientsäkerhetslagen 5 kapitlet gäller följande begränsningar för komplementärmedicinska utövare:


1§  Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed 

      jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:  

 

  •  Behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar.

  •  Behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning.

  •  Undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos.

  •  Behandla någon annan med radiologiska metoder.

  •  Utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling.

  •  Undersöka eller behandla barn under åtta år eller prova ut kontaktlinser.

Personuppgifter 

För att kunna boka en tid hos mig behöver jag få uppgifter från dig - förnamn, efternamn, födelsenummer, fullständig adress, e-postadress och mobiltelefonnummer. 

Uppgifterna används för att identifiera dig eller kontakta dig, samt vid upprättande av kvitton och fakturor, samt i de fall jag sänder varor, beställer ett laboratorietest till dig eller gör en order för din räkning enligt överenskommelse. 

Den rättsliga grunden för lagringen är att uppgifterna behövs för att kunna uppfylla ett avtal.

Uppgifterna lagras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och sparas i tre år efter avslutad behandling, förutom uppgifter som berörs av bokföringslagen och lagras i sju år.

Du kan när som helst begära att få veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig.

Alla uppgifter tas bort på begäran om de inte behöver sparas enligt bokföringslagen. Inga uppgifter om dig eller från dig förmedlas vidare till tredje part utan din tillåtelse.

Din journal

För att kunna behandla dig, med kontinuitet och på ett säkert sätt, behöver Näringsmedicinska praktiken föra journal över dina hälsouppgifter.

Journalen omfattar de formulär som du fyllt i samt din behandlingsplan och alla mötesanteckningar.

Uppgifterna i journalen sparas i tre år efter avslutad behandling,  enligt riktlinjer från Näringsmedicinska Terapeutförbundet.

Uppgifterna lagras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan komma åt dem och lämnas aldrig vidare till någon person eller något företag.

Du har rätt att när som helst ta del av de uppgifter som finns i din journal.

Alla uppgifter i journalen tas bort på begäran.

Den rättsliga grunden för lagringen är samtycke som du lämnar vid ditt första besök hos mig.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke.

Tystnadsplikt

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531 8§) gäller tystnadsplikt för all personal inom området, vilket även omfattar min verksamhet. 
 


Komplementär/alternativ medicin

Jag erbjuder näringsmedicinsk och funktionsmedicinsk rådgivning.

I Sverige ses detta som alternativmedicin och som ett komplement till traditionell sjukvård.
 


Optimera körtel/organfunktioner

Behandlingen syftar till att stödja kroppen. Med hjälp av individanpassade kostråd,  livsstilsförändringar och ev. näringstillskott.

Detta är inte detsamma som att behandla sjukdomar.

Jag ställer inte diagnos och ger inte råd kring läkemedel.
 


Inga garantier för ett visst behandlingsresultat

Jag kommer att hjälpa dig på bästa sätt jag förmår, utifrån de förutsättningar som råder.

I de fall jag märker att de önskade resultaten uteblir, kommer jag omgående att meddela det.
 

 

Under 18 år
För personer under 18 år eller omyndiga personer ansvarar målsman för bokning och betalning. 

bottom of page