HUR GÅR DET TILL

Alternativa besök

Besvär

Du har besvär som du vill ha hjälp med.

Ex.

Sköldkörtelbesvär

Hormonobalanser

Magprobelm

Trötthet

Ledvärk

Du får ett individuellt åtgärdsprogram.

Viktnedgång

Du vill få hjälp med att gå ner i vikt.

Vi är alla olika och har olika förutsättningar

Du får en individuellt anpassad 

viktnedgångsplan

 

Ta ett test 

Få det redovisat

Du hittar det test du vill genomföra.

Hjälp med provtagning.

Hjälp med tolkning av provresultatet.

Frågeformulär om din hälsa

Innan inbokat besök skickar jag ut en utförlig enkät.

Du skickar tillbaka ifylld enkät, jag behöver ca 10 dagar på mig att förbereda vårt möte.

Tänk på det när du bokar tid.

Förstagångs besök.

Intervju om din hälsa.

Kompletterande frågor och klargörande utifrån frågeformuläret. 

Beroende av besökalternativ fortsätter besöket på olika sätt

 

Återbesök ( ca 45 - 60 minuter )

Oftast ca 4-6 veckor efter första besöket

Utvärdering av tiden som gått.

T ex Hur har kostråden fungerat. Justeringar.

Ev. genomgång av analys.

Provtagning och redovisning

Väljer du att starta med ett prov.

Ta kontakt för diskussion om valet av prov. 

Det finns en stor variation och brett utbud av prover.

Jag tar en mindre avgift för provtagningen/guidning för hur du tar provet om du gör det hemma.

Vi bokar tid då provsvaret kommer.

Mitt timarvode är 1000 kronor.

Beroende av testets omfattning kan redovisningstiden variera.

Näringsmedicinska praktiken Värmland

0703-212143

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram