top of page

HUR GÅR DET TILL

Alternativa besök

Besvär

Du har besvär som du vill ha hjälp med.

Ex.

Sköldkörtelbesvär

Hormonobalanser

Magprobelm

Trötthet

Ledvärk

Du får ett indiviuellt anpassat material på ca 30-40 sidor med dig hem.

Viktnedgång

Du vill få hjälp med att gå ner i vikt.

Vi är alla olika och har olika förutsättningar

Du får en individuellt anpassad 

viktnedgångsplan

 

Ta ett test 

Få det redovisat

Du hittar det test du vill genomföra.

Hjälp med provtagning.

Hjälp med tolkning av provresultatet.

Frågeformulär om din hälsa

Innan inbokat besök skickar jag ut en utförlig enkät.

Du skickar tillbaka ifylld enkät, jag behöver ca 10 dagar på mig att förbereda vårt möte.

Tänk på det när du bokar tid.

Förstagångs besök: 2,5 timme

Pris 1900 kronor

Intervju om din hälsa.

Kompletterande frågor och klargörande utifrån frågeformuläret. 

Under ca 2,5 timme arbetar vi med att kartlägga och ringa in dina besvär. Utifrån ett funktionsmedicinskt arbetssätt se lite bredare på dig utifrån fler aspekter. 
Du får ett material på ca 30 - 40 sidor med dig hem.

( Jag använder ca 5-10 timmar för att förbereda vårt samtal.

Så allt som allt viker jag ca 7- 13 timmar på dig)

Fortsatt stöd under veckorna efter

Pris 500 kr

Som ett tillägsalternativ:

Få mer förslag på recept, tillskott och stöd under veckorna som kommer.

Vi har kontakt 1 gång i veckan för av check hur arbetet fortskrider.

Återbesök: 1 - 1,5 timme

Pris: 1000 kronor

Oftast ca 2-4 månader efter första besöket

Utvärdering av tiden som gått.

T ex Hur har kostråden fungerat. Justeringar.

Ev. genomgång av analyser som tagits eller beslut om att gör viss provtagning. Eller avslut och sammanfattning av förbättringarna som skett.

Provtagning och redovisning

Pris: Provkostnaden varierar

Redovisningsbesök: ca 2 timmar

Pris: 2000 kronor (Redan kund får 50% rabatt)

Väljer du att starta med ett prov.

Ta kontakt för diskussion om valet av prov. 

Det finns en stor variation och brett utbud av prover.

Jag tar en mindre avgift för provtagningen/guidning för hur du tar provet om du gör det hemma. ( Redan kund betalar inget för guidning)

Vi bokar tid då provsvaret kommer.

bottom of page