top of page

Kajsa Björklund

Jag är yrkesverksam som sjuksköterska, kostrådgivare och näringsterapeut. 
Med ett stort intresse för god mat och hälsa, allt från kost/motion till meditation.
 
Jag arbetar utifrån ett funktionsmedicinskt förhållningssätt.
IMG_1298.JPG

Vad gör en näringsterapeut?

 

En utbildad näringsterapeut har studerat biokemi, nutrition samt vitamin- och mineralterapi.

Näringsterapeuten erbjuder yrkesmässig rådgivning angående hur kroppen bäst bibehåller och eventuellt återställer den naturliga näringsbalansen trots sjukdom, operationer, trauma, näringsbrister mm.

 

Man tillämpar kunskaper om hur kosten, vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter m.m. påverkar kroppens anatomi, fysiologi och biokemiska funktioner.

Näringsterapeutens mål är att främja optimal hälsa genom att rekommendera ett skräddarsytt kost- och kosttillskottsprogram för varje klient

FUNKTIONSMEDICIN

 

Varje människa är biokemiskt individuell 

Alla har en unik genetik, epigenetik och olika livsstilsvanor.

Funktionsmedicinen bygger på vetenskaplig evidens, men har en ödmjukhet inför kunskap och erfarenheter från alternativmedicinen.

Funktionsmedicinen stödjer vetenskaplig prövning av många alternativmedicinska behandlingsmetoder.

En funktionsmedicinsk yrkesutövare skräddarsyr alltid behandlingen efter den enskilda individen och visar förståelse för samspelet mellan olika biokemiska system för att komma åt de verkliga orsakerna till ohälsa.

Funktionsmedicin i korthet

1.

Skräddarsydd behandling

2.

Individen i centrum

3.

Samspel mellan kropp och psyke

4.

Se till helheten och den verkliga orsaken

5.

Läkning och hälsopromotion parallellt

6.

Hälsoprevention

7.

Vetenskaplighet

bottom of page