top of page
  • Skribentens bildKajsa B

Ökat intresse för hormontester

PCOS, acne, humörsvängningar, sömnbesvär, endometrios, minskad sexlust, infertilitet, är du på väg in i klimakterier eller kommit över i menopaus och vill förebygga bröstcancer....

Ja listan på symtom för obalanser i könshormoner och kortisolnivåer kan göras lång.

Du har säkert hört ord som östrogendominans. För lågt progesteron eller för mycket testosteron.

Som alltid kommer jag att tjata om att du allvarligt jobbar med att sänka dina stressnivåeer, se till att din tarm mår bra och att din lever fungerar så bra som du bara kan. Detta kan verkligen göra stor skillnad och bör vara steg ett!


Men ibland kanske du känner att du verkligen har jobbat med de där områdena, eller behöver svart på vitt för att få motivationen.

Då kan ett hormontest göra stor skillnad.


Här får du en bred kunskap om hur dina hormonnivåeer.  
Urintestet DUTCH finns i flera utföranden


Dried Urine Test for Comprehensive Hormones (Eller Urinary Hormone Test) är troligen det mest omfattande och välgjorda hormontest som finns.

Läs mer om testet här: https://dutchtest.com

Ingående tester: I testerna ingår könshormoner, stresshormoner, sömnhormon och dessutom en hel rad nedbrytningsprodukter/metaboliter av dessa hormoner.

Ibland säger nämligen metaboliterna mer än själva hormonet, eftersom en obalans kan bero på hur kroppen bryter ner/omvandlar hormoner, lika väl som hur den producerar dem. Det är alltså östrogener och deras nedbrytningsprodukter, progesteron, testosteron och dess metaboliter, kortisol (både fritt och totalt) och DHEA, melatonin och dessutom markörer för metylering och oxidativ stress.
DUTCH Complete

Passar dig kvinna som har

* PMS bevsär

* Humörsvängningar

* Trötthet, Depression

* Låg sexlust


Passar dig man som

* Tappar hår

* Ökad prostata cancer risk

* Låg sexlust

* Sömnproblem

* Trötthet, Depression


Urinprov


Pris 345 euro + transportkostnad ca 20 euro


DUTCH Plus

DUTCH complete och ett test för att spåra din kortisolnivå under dygnet. Du får en mer detaljerad bild av dina kortisolnivåer som bidrar till ytterligare förståelse/underlag.


Urinprov + salivprov


Pris 389 euro + transportkostnad


DUTCH complete & DUTCH Cycle Mapping

DUTCH Cycle Mapping är för dig som

* Kämpar med infertlitet

* Mycket oregelbunden mens

* PCOS

* Har hormonsymtom som kommer och går under hela menscykeln, såsom PMS, mellanblödningar, migrän osv


Urinprov


Pris 455 euro + transportkostnad ca 20 euroMetod: Testkitet och instruktioner skickas hem till dig efter beställning. Du tar urinprovet hemma hos dig, och ringer sedan DHL som hämtar upp provet hos dig.

bottom of page