top of page
  • Skribentens bildKajsa B

Genetikens värld


Jag är övertygad om att framtidens sjukvård kommer att använda genetiken i framtiden. Nu har vi vårdprogram för en diagnos och ger alla samma mediciner, behandlingar osv.

Det är snart ett minne blott.


Med genetiken kan vi se hur den enskilde individen klarar att t ex bryta ner mediciner, vilka svagheter just du har att omvandla fetter, hur bra din lever klarar avgiftning osv.

Dnalifes gentest visar på svagheter bland dina gener. Genetiken är bara EN del av summan som gör att du utvecklar sjukdom. Den största delen handlar om livsstil, omgivningens påverkan tex tillsatser i mat, luftföroreningar och andra gifter. Så testet ger inte svar på vilken/vilka sjukdomar du kommer att få. Men inom vilka områden dina svagheter finns. Skulle du inte bli mer motiverad om du visste en del om dina svaga punkter och få råd om vad du kan göra för att förebygga eller stärka dem?

Någon liknade dessa test med tandläkarens råd efter att ha upptäckt början till ett hål. Om du borstar mer över just den tanden. Så kanske du slipper hål/lagning. Vet du inte om hålet så kan du inte göra något åt det. Skulle du avstå att göra det du kan för att slippa hål, eller göra allt du kan för att hålet ska läka?


Så kan man se på dnatest. Du får besked inom vilka områden du löper större risk att utveckla sjukdom och har då makten att förebygga, förhindra uppkomsten i större utsträckning än om du inget visste .

Att ha kunskap ger större motivation och handlingskraft.Välkommen till mig för att genomföra testet och sedan få råd om hur du bäst förebygger och stärker din kropp.

Mer information på info@dnalife.healthcare


bottom of page